ZWRÓCENIE UWAGI

Warto tylko może zwrócić uwagę na okoliczność, że lista propo­nowanych możliwości nie jest-zamknięta. Przeciwnie, oferta form eduka- cyjnych podlega procesowi naturalnych przeobrażeń; niektóre wcześniejsze formy przeżywają się’, tzn. po prostu przestają być atrakcyjne zawodowo, dydaktycznie Jub rekreacyjnie i. wypadają z repertuaru dostępnych na rynku usług informatycznych. Zazwyczaj jednak w to miejsce pojawiają się przykłady nowych możliwości edukacyjnych, najczęściej; jako skutek innowacyjnej działalności przedsiębiorczych instytucji, organizacji i po­jedynczych osób związanych profesjonalnie bądź tylko prywatnie z infor­matyką.  Na zakończenie rozważań modelowych • należy zauważyć, że edukacja informatyczna społeczeństwa^ którą” traktujemy jako zjawisko wyjątkowo złożone, stanowi w istocie tylko- część — jeden z elementów szerszego pojęcia edukacji narodowej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!