ZWIĄZKI ZAWODOWE WE FRANCJI

Pierwsze robotnicze zrzeszenia zawodowe powstały we Francji w końcu XVIII w., gdy zaczynał się formować proletariat. Prawo Le Cnapeliera, uchwalone w 1791 r. i obowiązujące do 1884 r., unie­możliwiało legalne ogłaszanie strajków, jak również samo istnienie związków zawodowych. W tych warunkach robotnicy tworzyli orga­nizacje nielegalne i półlegalne. Procesu organizowania się proletaria­tu nie zahamowało ani antyrobotnicze ustawodawstwo doby napo­leońskiej, ani krwawe represje wobec uczestników strajków. Aby obejść istniejące ustawy, robotnicy tworzyli kasy wzajemnej pomo­cy i stowarzyszenia oporu, aktywnie występujące przeciwko fabry­kantom.Rozwój ruchu związkowego, zahamowany w pierwszych latach II Cesarstwa, postępował szybko w latach sześćdziesiątych XIX w. pod wpływem I Międzynarodówki. Rząd został zmuszony do pierwszych ustępstw, a w 1864 r. wyszła ustawa znosząca sądowe prześladowa­nia za udział w strajkach.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!