ZWIĄZKI ZAWODOWE NOWEGO MODELU

Związki zawodowe „nowego modelu” utrzymywały, że poprawa stawek płac może być osiągnięta tylko w wyniku konkurencji w łonie klasy robotniczej. Zajmując takie stanowisko, związki nowego typu dążyły do ograniczenia do­pływu siły roboczej, nie zaś do zmiany porządku społecznego. Po­mijały one interesy szerokich mas pracujących na rzecz własnych szeregów członkowskich — zorganizowanych i lepiej niż inni wy­nagradzanych robotników o wysokich kwalifikacjach.Kolejnym czynnikim określającym program działania nowego typu związków był swoisty pacyfizm klasowy, oparty na przesłan­kach solidaryzmu. Przeświadczenie o trwałości ekonomiczno-spo­łecznego systemu kapitalistycznego skłaniało ideologów ruchu związkowego do uwypuklenia wspólnoty interesów obydwu stron ścierających się ze sobą w kapitalistycznym przedsiębiorstwie. Pró­bowali oni sprzęgać interesy robotników z sukcesem przedsiębiorcy zmagającego się z konkurentami na rynku.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!