ZWIĄZKI PROTESTUJĄCYCH

Ze „związków protestujących” (protest unionism) brytyjskie związki za­wodowe przekształciły się ostatecznie w „związki administracyjne” [admimstrative unionismf. Funkcja współudziału związków zawo- owych v, realizacji polityki społeczno-ekonomicznej burżuazyjnego państwa weszła na stałe do programu brytyjskiego ruchu związko­wego w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, tworząc odtąd jeden z ważnych składników koncepcji „demokracji przemysłowej” (industnal democracy). W okresie wspomnianego już upolityczniania unkcji związków zawodowych radykalne kręgi ruchu związkowego sformułowały program kontroli robotniczej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!