ZWIĄZKI NEW MODEL

Związki new model były też, w odróżnieniu od klubów zawodowych i związków fabrycznych, organizacjami o ogólnokrajo­wym zasięgu, zawodowo wysoce ekskluzywnymi, silnymi finanso­wo, bardzo scentralizowanymi, o stałej kadrze działaczy i zupełnie nowych perspektywach politycznych i socjalnych. Stanowiły one wyraz przystosowania ruchu związkowego do struktury i pozycji nowej warstwy społecznej — robotników wykwalifikowanych. Owa warstwa robotników-fachowców, ukształtowana w następstwie za­sadniczych przeobrażeń w strukturze przemysłu brytyjskiego w po­łowie XIX stulecia (nowa technika i organizacja pracy), była główną siłą napędową ruchu związkowego new model.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!