ZNACZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Występowanie sprzężeń zwrotnych między wzrostem gospodar­czym a postępem społecznym uzasadnia potrzebę łącznego (rozpatry­wania roli związków zawodowych w polityce społecznej i ich zna­czenia w systemie gospodarczym kraju. Aktywność brytyjskich związków zawodowych na tej płaszczyźnie ograniczała się przez długi czas do kwestii związanych z warunkami pracy ij płacy. Da­tujące się od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wy­raźne skierowanie zainteresowań ruchu związkowego na szeroko pojętą problematykę społeczno-ekonomiczną znalazło wyraz w treści związkowych dokumentów programowych. Ich postanowienia w sfe­rze gospodarczej dotyczyły takich kwestii, jak: polityka wzrostu ekonomicznego, problemy inwestycji, regionalna polityka ekonomi­czna. a także niektóre zagadnienia zewnętrznych stosunków eko­nomicznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!