ZMIANA NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW

Zmianę niektórych aspektów demokracji wewnątrzzwiązkowej, między innymi przez zobowiązanie związków zawodowych do okre­sowej elekcji swych kierownictw oraz przez wprowadzenie obligato­ryjnego głosowania załóg przed ogłoszeniem strajku; podważenie dotychczas istniejącego sojuszu związków zawo­dowych z Partią Pracy na skutek podjęcia różnych kroków w kie­runku ograniczenia i jednocześnie kontroli nad finansowaniem partii przez ruch związkowy.Dodajmy, że konserwatyści podjęli realizację zapowiedzianych w 1985 r. kroków mających na celu dalsze zdyscyplinowanie związ­ków zawodowych, przede wszystkim przez ograniczenie walki straj­kowej. Chodzi tu m. in. o zakaz strajkowania w przedsiębiorstwach ; uzytecznosci publicznej (łączność, transport, zakłady komunalne), za­bezpieczenie pozycji prawnej łamistrajków oraz dalszą regulację de­mokracji wewnątrzzwiązkowej w celu ograniczenia władzy kierowni­ctwa związkowego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!