ZESPÓŁ ZASAD

Zespół wyżej przytoczonych zasad tworzył przesłanki sprzyjające rozwojowi i utrwalaniu w doktrynie trade-unionistycznej nurtów reformistycznych. Wśród społeczno-politycznych zadań brytyjskich związków zawo­dowych w państwie burżuazyjnym na plan pierwszy po drugiej woj – nie światowej wysunął się problem organizowania przetargów zbio­rowych (collective bargaining) z przedsiębiorcami. Prymat czynnika ‚ ekonomicznego ograniczył zakres przedmiotowy rokowań, sprowadza­jąc je do spraw związanych z warunkami pracy i płac, ale w później­szym okresie — w czasie upolityczniania się ruchu związkowego w latach siedemdziesiątych — zaznacza się wyraźnie tendencja do rozszerzania zasięgu rokowań na sfery pozaekonomiczne.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!