ZDECYDOWANY OPÓR

Zdecydowany opór ruchu związkowego wywołały podjęte pfzez władze w latach 1958—1959 próby zintegrowania pracowników z ka­pitalistycznym przedsiębiorstwem przez zapewnienie im udziału w zyskach. Był to> krok zmierzający do wprowadzenia w życie gaulli- stowskiej idei partycypacji — współuczestnictwa pracujących w zyskach i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jedynym zwolennikiem tej koncepcji była utworzona w 1959 r„ przy poparciu Patronatu, nie­wielka centrala związkowa — Francuska Konfederacja Pracy (Confederation Franęaise du Travail, CFT). Opowiadała się ona za współ­pracą pracowników z władzami i przedsiębiorcami, aktywnie anga- żując się w zwalczanie akcji strajkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!