ZASŁUŻONA REPUTACJA

Brytyjskie związki zawodowe miały przez długi okres zasłużona reputację jednego z najsilniejszych ogniw reformizmu w ruchu ro­botniczym swego kraju. .Z pewnymi wyjątkami kierownictwo orga­nizacji związkowych znajdowało się w rękach ludzi mających duże doświadczenie w prowadzeniu ugodowej polityki, reprezentujących prawicowo-oportumstyczny nurt w ruchu związkowym.Funkcję głównego nosiciela polityki ugody klasowej i reformizmu w ruchu związkowym pełniła w przeszłości arystokracja robotnicza Historycznie tworzyła ją warstwa wykwalifikowanych, ekonomicznie uprzywi ejowanych robotników. Ekonomiczne podstawy istnienia owei warstwy w brytyjskiej klasie robotniczej tworzyły fundusze pochodzące zysków nadzwyczajnych, czerpanych z przemysłowego mo­nopolu państwa w gospodarce światowej i z imperializmu kolonialnego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!