ZASADY FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKÓW

Chodzi o Industrial Relations Act (ustawa o sto­sunkach przemysłowych), w którym państwo zawiesiło dotychczas obowiązujące zasady funkcjonowania związków zawodowych w tym kraju, a mianowicie:zasadę nietykalności związków zawodowych, która z jednej strony wyrażała ich niezależność od państwa, z drugiej zaś gwaran­towała samodzielność w ustalaniu zasad ich organizacji i wewnętrz­nej demokracji;zasadę wolności zawierania zbiorowych porozumień o pracę, przez którą rozumiano nie tylko autonomiczność stosunków między związkami zawodowymi a pracodawcami, rozwój tych stosunków bez ingerencji państwa, lecz także specyficzny charakter zbiorowych układów pracy. Ich zerwania nie powodowały obligatoryjnych skut­ków prawnych, zaś ich trwałość determinowana była układem sił partnerów i stabilnością warunków społeczno-ekonomicznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!