ZAPOWIEDZIANE RESTRYKCJE

Zapowiedziane w 1983 r. restrykcje praw i wolności związkowych zostały w rok później wprowadzone w życie kolejną ustawą związ­kową — Trade Union Act.W latach 1980—1984 miała więc miejsce daleko idąca ingerencja państwa, reprezentowanego przez konserwatywny rząd M. Thatcher, w prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Nastąpiła ora po­przez:ograniczenia związane z walką strajkową, do których należały: zakaz strajkowych akcji solidarnościowych oraz zmniejszenie upraw­nień tzw. pikiet strajkowych i tym samym stworzenie przesłanek do działania łamistrajków;wprowadzenie odpowiedzialności cywilnoprawnej za następstwa strajków odbytych z naruszeniem obowiązujących przepisów L tym samym stworzenie nowej formy materialnego nacisku na związki za­wodowe.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!