ZAMIERZONY CHARAKTER

Relacja ta nabiera więc charakteru zamierzonych więzi pośrednich nie tylko, jak poprzednio, ze strony wytwórcy, lecz także ze strony potencjonalnego , użytkownika. Właśnie relacje pośrednich uwarunkowań popytowo-podażowych inspirują przejście do nowej formacji — rynku konsumenta.Funkcjonowanie rynku konsumenta produktów informatycznych w wer­sji elementarnej wyraża istotną zmianę w uporządkowaniu jakościowo-iłościowym elementów strukturalnych analizowanego modelu. Otóż proces marketingu występuje tu jako samodzielny składnik kom­pleksu informatycznego, usytuowany w ciągu liniowym między procesami rozpowszechniania i użytkowania produktów informatycznych, w randze równorzędnej z pozostałymi trzema elementami.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!