ZAŁOŻYCIELE I DZIAŁACZE

Ich założyciele i działacze byli świadomymi socjalistami bądź socjalistami z uczucia; masy, które do tych związków napły­wały i z których te związki czerpią swą siłę, były surowe, zacofane, traktowane z góry przez arystokrację klasy robotniczej. Ale mają one jedną nieocenioną zaletę: umysły ich to jeszcze dziewicza ziemia, zupełnie wolna od odziedziczonych czcigodnych przesądów burżua- zyjnych, które wywołują taki zamęt W głowach lepiej sytuowanych «starych unionistów». A teraz widzimy, że nowe związki przejmują kierownictwo całym ruchem robotniczym i coraz bardziej ciągną za sobą bogate i dumne «stare» związki” .W nowej sytuacji fachowe związki new model z ich programem i formami organizacyjnymi zostały uznane za swego rodzaju prze – żytek, mimo że liczyły niewiele ponad 20 lat.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!