ZABEZPIECZENIE POTRZEB JEDNOSTKI

Jedność działania CGT i FEN oraz CFTC i CGT-FO umocniła się zwłaszcza w antyfaszystowskich wystąpieniach tych związków prze­ciwko terrorystycznej działalności Organizacji Armii Podziemnej (Organisation de 1’Armee Secrete, OAS)  w latach 1960—1962 i w potężnej fali walk strajkowych w latach 1963—1964, szczególnie podczas masowych strajków górników w marcu i kwietniu 1963 r.9 W wyniku tych akcji strajkowych zostały przedłużone do 4 tygodni płatne urlopy; jako pierwsi uzyskali je w grudniu 1962 r. pracownicy przodujących w walce strajkowej państwowych zakładów przemysłu samochodowego Renault-Billancourt w Paryżu. Rząd został zmuszo­ny również do odstąpienia od blokady płac.Wydarzenia te przyspieszyły proces radykalizacii CFTC i umocnie­nie lewicowej mniejszości, uformowanej od 1946 r. XXX Kongres CFTC w 1959 r. wystąpił przeciwko stosunkom kapitalistycznym i opowiedział się za zabezpieczeniem materialnych i duchowych potrzeb jednostki, między innymi poprzez wprowadzenie zdemokra­tyzowanego planowania gospodarczego oraz nacjonalizację systemu bankowo-kredytowego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!