WYSUNIĘCIE PRZED KRĘGI

Wysuwane od początku XIX w. przez kręgi radykalnej burżuazji i robotników żądania dotyczące powszechnej demokratyzacji ustroju pozostawały nie spełnione. Mimo przeprowadzenia reformy wybor­czej w 1832 r. sytuacja mieszkaniowa oraz warunki pracy i płac robotników były nadal bardzo uciążliwe3. Na takim podłożu roz­winął się ruch czartystów *. Ów pierwszy masowy, w późniejszej fazie niezależny od burżuazji, polityczny ruch robotniczy w koń­cowym etapie swego rozwoju nabrał znamion ruchu rewolucyjnego. Czartyzm nie zyskał w zasadzie poparcia związków zawodowych. Wychodząc z założenia, że walka polityczna nie jest celem ruchu zawodowego, przywódcy związkowi trzymali się na uboczu maso­wych ruchów robotników niewykwalifikowanych, głównej siły czartyzmu .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!