WYRAZ KRYTYCZNYCH ANALIZ

Z drugiej strony był on wy­razem krytycznych analiz mechanizmu państwa kapitalistycznego i jego gospodarki oraz poszukiwań dalszych dróg rozwoju nie tylko w łonie ruchu związkowego, ale również w kierownictwie Partii Pracy. Świadczy o tym wystąpienie ówczesnego przewodniczącego Labour Party, Williama Simpsona, na konferencji partyjnej w 1973 r., w którym podkreślił on: „Jako partia socjalistyczna mamy obowiązek zapewnić ludziom w Wielkiej Brytanii wizję po­lityczną wykraczającą poza plastikową torebkę z ziemniakami. W na­szych poszukiwaniach nie wolno nam zapominać O1 przyrzeczeniach stworzenia społeczeństwa o wyższej kulturze i wyższej jakości ży­cia” .Niektóre z postulatów stanowiących organiczne części programu walki o nową jakość życia, jak hasło „humanizacji pracy”, znalazły odzwierciedlenie w konkretnych projektach rządu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!