WYPRACOWANIE I WDROŻENIE

Jej wypracowmie i wdrożenie w życie w najbliższych latach zdeterminuje zarówno dy­skusję wewnątrzzwiązkową, jak i działalność brytyjskich związków zawodowych.Historia ruchu związkowego w Wielkiej Brytanii charakteryzuje się nieustającą konfrontacją związków zawodowych z pracodawca­mi i państwem. Dzięki specyficznemu układowi sił w systemie wła­dzy, w którym od początku XX wieku uczestniczy Partia Pracy, powołana przez związki zawodowe do obrony ich politycznych inte­resów, zagrożone lub ograniczone przez siły konserwatywne prawa i wolności związkowe ulegały restytucji, a nawet rozszerzeniu. Związki zawodowe w Wielkiej Brytanii, do których jeszcze do nie­dawna należało blisko 50 proc. zatrudnionych w gospodarce naro­dowej, umocniły więc swą pozycję w tym okresie, zaś uzyskane uprawnienia potrafiły obronić.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!