WYPRACOWANE POSTAWY

Na kongresie w 1986 r. wypracowano także podstawy nowego so­juszu między związkami zawodowymi a Partią Pracy. Zaakceptowa­no bowiem założenia polityki ekonomicznej, które powinny poprawić poziom życia pracobiorców oraz pozycję związków zawodowych w państwie. Jednocześnie przyjęto do wiadomości fakt, że przyszły rząd Partii Pracy będzie dbał o interesy nie tylko związków zawo­dowych, lecz przede wszystkim całości społeczeństwa. Na samodziel­ność Partii Pracy zwrócił uwagę jej przywódca Neil Kinnocks, któ­ry jednocześnie zaprezentował na kongresie koncepcję porozumienia i consensusu jako przyszłą strategię polityczną swojej partii. Nie ulega wątpliwości, że zbliżające się wybory do Izby Gmin oraz moż­liwość odzyskania przez tę partię władzy były katalizatorem umiar­kowania na kongresie TUC, który dążył do podkreślenia i zademon­strowania jedności ruchu związkowego i politycznego .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!