WŚRÓD LEWICOWYCH PRZYWÓDCÓW

Nawet wśród lewicowych przywód­ców związkowych daje się zauważyć swoiste przywiązanie do zasady funkcjonalnego dualizmu. W praktyce oznacza to pozostawienie re- formistycznemu kierownictwu labourzystowskiemu dużej swobody politycznego manewru i sztuczne ograniczanie działalności związko­wej. „Bojowa i bezkompromisowa postawa danego związku wobec je­dnego problemu’ walki klasowej — pisze S. P. Pieriegudow, charak­teryzując obecny stan brytyjskiego ruchu zawodowego — może wy­stępować wraz z biernością czy nawet konserwatyzmem wobec in­nych” .Od czasu założenia Labour Party w 1900 r. ruch związkowy zrze­szony w TUC jest jej integralnym ogniwem. Statut tej partii głosi, że do jej celów należy „współpraca z Radą Generalną Kongresu Związków Zawodowych (…)”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!