WŚRÓD KLUCZOWYCH ZADAŃ

Instytucjonalnym wyrazem tendencji konserwatystów do rozbu­dowy kontaktów z ruchem związkowym było reaktywowanie w 1975 i. — w strukturze organizacyjnej Partii Konserwatywnej — Departamentu Konserwatywnych Związkowców (Conservative Trade Unionists’ Department, CTU). Usytuowanie Departamentu CTU przy Biurze Centralnym (Central Office) tej partii, stanowiącym jej główny ośrodek dyspozycyjny, świadczy o znaczeniu, jakie kon­serwatyści przywiązują do oddziaływania na związki. Wśród kluczowych zadań, jakie wytyczył sobie CTU, należy wy­mienić: gromadzenie informacji o celach i zasadach funkcjonowania instytucji związkowych; tworzenie specjalistycznych grup CTU zajmujących się propagowaniem polityki konserwatystów; inicjo­wanie zmian w samym ruchu związkowym, zwłaszcza zaś propago­wanie modelu aktywności związkowej ograniczającej się do spraw zawodowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!