WSPÓŁPRACA I POROZUMIENIE

Współpraca ruchu związkowego z labourzystowskim rządem w realizacji ekonomiczno-społecznego programu opartego na kon­cepcji „umowy społecznej” polegała przede wszystkim na zaapro­bowaniu 10-procentowego wzrostu płac w skali rocznej przy prze­ciętnym 20-procentowym wzroście cen. Dotrzymanie tego warunku przez związki zawodowe miało, zgodnie ze stanowiskiem rządu, „stworzyć sprzyjający klimat ekonomiczny, umożliwiający wzrost dochodów pieniężnych w ścisłej zależności od wzrostu produkcji” .Porozumienie między rządem Labour Party a Radą Generalną TUC, zawarte w sierpniu 1975 r., zapoczątkowało dwuletni okres obowiązywania postanowień Umowy Społecznej. Krok ten budził od  samego początku nieufność i obawy związków zawodowych. Na zjeździe TUC we wrześniu 1975 r. podczas głosowania nad przy­jęciem tego porozumienia 3,5 min głosów wyraziło sprzeciw wobec 6,5 min głosów popierających.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!