WSPÓLNE BIURO PRACY

Wspólne Biuro Pracy, w którym były reprezentowane TUC i Labour Party, zastąpiono w 1921 r. Wspólną Radą Krajową (prze­mianowaną później na Krajową Radę Pracy). Ten organ składał się z przedstawicieli TUC, Rady Generalnej, kierownictwa Labour Party oraz jej frakcji parlamentarnej i pełnił funkcje wyłącznie doradcze. Podjęta w 1920 r. reorganizacja centralnego kierownictwa ruchu związkowego była niewątpliwie dalszym krokiem w uma­cnianiu pozycji związków zawodowych, ale nie rozwiązała istnieją­cych problemów strukturalnych. Charakteryzując ówczesne prze­obrażenia organizacyjne, A. L. Morton i G. Tate ocenili, iż „rozwią­zanie problemu organizacji i kierownictwa wciąż było czysto for­malne, nie odpowiadające ani potrzebom czasu, ani pragnieniom większości członków ruchu”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!