WSPÓŁCZESNY ETAP

Od początku lat sześćdziesiątych datuje się współczesny etap roz­woju brytyjskiego ruchu związkowego. Prowadzona wówczas przez labourzystowski gabinet H. Wilsona polityka gospodarcza absoluty­zowała znaczenie i wartość społecziną wzrostu gospodarczego w ustro­ju kapitalistycznym. Uznając główną rolę wielkich monopoli w pro­cesie gospodarczego rozwoju, rząd Labour Party zmierzał do zapew­nienia im znacznej swobody działania, mimo że ta polityka obra­cała się przeciwko związkom zawodowym, stanowiącym przecież integralne ogniwo ruchu labourzystowskiego.W uchwalonej w sierpniu 1966 r. ustawie o cenach i dochodach (Prices and Incomes Act, 1966) zamieszczono klauzule karne za „[…] udział lub namawianie innych do wzięcia udziału w strajku z zamiarem zmuszenia, skłonienia lub wywarcia wpływu na pra- ; codawcę”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!