WRAZ Z ROZWOJEM BAZY SPOŁECZNEJ

Wraz z rozwojem w latach pięćdziesiątych bazy społecznej ruchu związkowego kompetencje związków zawodowych uległy dalszemu rozszerzeniu. Ruch związkowy stał się ważnym czynnikiem współ działającym z przedsiębiorcami na rzecz obniżania kosztów pro­dukcji, zwiększania wydajności i potencjału przemysłu. Współdziała­nie przedstawicieli ruchu związkowego z przedsiębiorcami w kwe­stiach ogolnych, dotyczących zawiadywania polityką ekonomiczną w tych dziedzinach życia, których spójność z interesami załóg nie jest tak bezpośrednio dostrzegalna, oraz ich udział w organach kie­rujących tymi dziedzinami sprawiły, że ruch związkowy wrósł w istniejącą strukturę ekonomiczno-polityczną. Stał się on tym sa­mym nieodzownym czynnikiem w funkcjonowaniu politycznej orga­nizacji społeczeństwa kapitalistycznego w Wielkiej Brytanii.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!