WPROWADZONE POSTANOWIENIA

Wprowadzone antyzwiązkowymi ustawami z 1980, 1982 r. posta­nowienia były jedynie wstępem do zasadniczej interwencji państwa w związkową autonomię i samodzielność. W ogłoszonej w 1983 r. tzw. Białej Księdze minister pracy przedstawił postulaty rządu w tej dziedzinie. Dotyczyły dwóch sfer: demokracji wewnątrzzwiązkowej i politycznej działalności związków zawodowych; ponadto zapo­wiedziano dalsze utrudnienia w ogłaszaniu strajków.Jeśli chodzi o wewnątrzzwiązkową demokrację, zaproponowano wybory wszystkich przywódców związkowych na szczeblach kierow­niczych co najmniej co pięć lat w głosowaniu tajnym, by złamać do­tychczasowy monopol władzy w zasadzie dożywotnio wybieranych działaczy związkowych i tym samym przybliżyć kierowniczy aktyw do związkowej bazy. Zmiany te miały charakter taktyczny, ponie­waż obliczone były na poparcie związkowców.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!