WPROWADZENIE W ŻYCIE

Wprowadzenie w życie ustawodawstwa może również w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do polaryzacji brytyjskiego ruchu związkowego. Są to jednak problemy dalszej przyszłości, a o ich końcowym wyniku zadecydują wzajemne od­niesienia między związkami zawodowymi i Labour Party.Korona angielska jako pierwsza w Europie uznała prawo do zrze­szania się w związki zawodowe1. Wydany w 1825 r. Combination Laws Repeal Act znosił obowiązujący dotychczas zakaz zakładania koalicji pracowników najemnych w celu obrony ich grupowy cli in­teresów. Nie chroniło to związkowców przed dyskryminacją praco­dawców, którzy podjęli zwalczanie związków zawodowych przy po­mocy środków cywilnoprawnych. Konserwatywne sądy sprzyjały pracodawcom i w dalszym ciągu traktowały zawodowe organizacje pracowników najemnych jako „nielegalne organizacje spiskowe”, które na mocy ustawy z 1825 r. są jedynie zwolnione od ścigania.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!