WIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Wiele związków zawodowych uchyliło też, datujące się z okresu „zimnej wojny”, statutowe zakazy wyboru komunistów do instancji związkowych, a w 1972 r. Rada Generalna TUC anulowała zakaz wyboru komunistów na doroczną ogólnokrajową konferencję przedstawicieli rad związkowych. W 1974 r. po raz pierwszy od wielu lat komunista został wybrany do Rady Generalnej TUC. W tym samym roku działaczowi partii ko­munistycznej powierzono funkcję przewodniczącego Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych, a w 1976 r. komunista został se­kretarzem generalnym Szkockiego Kongresu Związków Zawodo­wych . Formułując stanowisko Komunistycznej Partii Wielkiej Bry­tanii wobec przeobrażeń dokonujących się w ruchu związków jej ówczesny sekretarz generalny, J. Gollan, podkreślił na XXXIII Zje- ździe w 1973 r., że partia komunistyczna „stara się zapewnić zwy­cięstwo postępowego kierownictwa w większości związków zawodo­wych oraz prowadzenie przez te związki polityki lewicowej”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!