WAŻNY MOMENT W ROZWOJU

Kongres TUC w 1986 r. stanowił także ważny moment w dotych­czasowym rozwoju ruchu związkowego w Wielkiej Brytanii. Postawił on bowiem przed związkami zawodowymi szereg ważnych zadań, od których realizacji zależy w dużym stopniu przyszłość tego ruchu. W pierwszej kolejności chodzi o postawę związków zawodowych wobec strukturalnych przemian w angielskiej gospodarce i następstw z tego wynikających dla pracobiorców. W drugiej zaś związkowy problem polega na ustosunkowaniu się do narzuconych przez rząd przemian w wewnątrzzwiązkowej demokracji. Przełamanie bowiem w ten sposób władzy związkowych bossów spotkało się z przychyl­nością bazy, o której trudno będzie zapomnieć w przypadku chęci powrotu do status quo ante. W rezultacie 118 kongres TUC postawił przed związkami zawodowymi, przede wszystkim zaś przed ich kie­rownictwem, kwestię strategii dla przyszłości.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!