WAŻNE WYDARZENIE

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju i umocnienia jednościowych tendencji w ruchu związkowym oraz dla walki ludzi pracy we Fran­cji było porozumienie między CGT i CFDT, zawarte 10 stycznia 1966 r., przewidujące wspólne akcje na rzecz zrealizowania najważ­niejszych postulatów związkowych spośród wysuwanych w latach sześćdziesiątych. Obydwie centrale we wspólnym porozumieniu za­powiadały walkę o: likwidację stref płacowych, obronę i poprawę zabezpieczenia socjalnego, ochronę i rozszerzenie praw związkowych w przedsiębiorstwie, gwarancję zatrudnienia, poprawę warunków pracy i skrócenie czasu pracy, zwiększenie rządowych wydatków na cele ogólnospołeczne, poprawę położenia najgorzej sytuowanych grup pracowniczych i obywateli, reformę systemu podatkowego. Niektóre z tych postulatów związki zawodowe przeforsowały w tzw. „porozu­mieniach grenellskich (od nazwy ulicy Grenelle w Paryżu, przy które j mieści się siedziba Ministerstwa Pracy) z 27 maja 1968 r.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!