WAŻNE NOWE OZNAKI

Ważnymi nowymi oznakami upolityczniania się ruchu związkowe­go u schyłku lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych są coraz częstsze przypadki powierzania przedstawicielom lewicy ró­żnych funkcji kierowniczych w instancjach związkowych. Już w końcu 1967 r. komentator „The Timesa” przyznał, że szeregowi związkowcy „o wiele chętniej idą za kierownictwem lewego niż pra­wego skrzydła” .Kolejnym czynnikiem sprzyjającym upolitycznieniu ruchu związ­kowego była aktywizacja ruchu shop-stewardów. Shop-stewardzi stali się inicjatorami najradykalniejszych metod walki; ich zasługą było organizowanie m. in. masowego pikietowania. Najważniejsze wszakże funkcje shop-stewardów polegają na utrzymywaniu więzi między masami członkowskimi a aparatem administracyjnym związ­ków zawodowych, a także na koordynowaniu — przez przezwyciężanie wspomnianych tendencji partykularyzmu — działalności związków zawodowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!