WĄSKIE UJĘCIE

W Wąskim ujęciu produktem informatycznym jest sam wytwór fi­zyczny, czyli materialny przedmiot dostawy realizowanej przez produ­centa na konkretne’ zamówienie przyszłego użytkownika. W szerokim ujęciu natomiast nie’tylko sam wytwór, lecz także zestaw standardo­wych usług towarzyszących. Tak więc, jeżeli np. za produkt informa­tyczny se?isu stricto będziemy uważać zestaw programów wraz z doku­mentacją określającą możliwości i zasady ich prawidłowego użytkowania, to produktem sensu largo będzie, oprócz programów i dokumentacji, także kompleks usług instalacyjnych, wdrożeniowych, gwarancyjnych, kon­serwatorskich, szkoleniowych, świadczonych przez dostawcę, łącznie lub wybiórczo,nabywającemu oprogramowanie.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!