W ZMIENIONEJ USTAWIE

W zmienionej w 1875 r. ustawie potrakto­wano „koalicje pracowników” łagodniej, uznając je za karalne tylko w przypadku użycia siły lub innej formy przymusu. Jednakże z chwi­lą zalegalizowania przez państwo istniejącego stanu faktycznego przeciwko związkom zawodowym wystąpiły z kolei nowo tworzące się zrzeszenia pracodawców. Usiłowały one rozbić ruch związkowy przez odmowę rokowań z przedstawicielami związków oraz przez niezatrudnianie robotników zrzeszonych. Walka z represjami stoso­wanymi przez pracodawców wobec organizacji związkowych toczy się u schyłku XIX w. Kończy się ona zwycięstwem; pracodawcy uznają prawo zrzeszania się robotników w związkach i prawo związ­ków do reprezentowania interesów robotniczych; odstępują od pre­ferowania robotników nie zrzeszonych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!