W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW

W większości krajów kapitalistycznych jest on jedyną masową organizacją pracowników najemnych, reprezentującą ich interesy wobec kapitału i państwa.Ruch związkowy w kapitalizmie nie doczekał się jeszcze swojej syntezy. Znane dotychczas ujęcia porównawcze w literaturze zachodniej mają przeważnie charakter przyczynkarSki — dotyczą jedynie wybranych aspektów związkowej działalności lub jednej z istniejących w tym ruchu orientacji politycznych. Nie jest to przypadek. Trudność dokonania syntezy wynika z jednej strony ze złożoności istoty i charakteru ruchu związkowego w świecie kapitalistycznym w ogóle, z drugiej zaś — z tempa przemian, jakie w tym ruchu zachodzą, gdy dostosowuje on swoją działalność i strategię do zmian następujących w strukturze społecznej i systemie ekonomicznym współczesnego kapitalizmu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!