W RUCHU ZWIĄZKOWYM

Pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych w ruchu związkowym nastąpiło ożywienie dyskusji wokół koncepcji „demokracji przemysłowej”. Impulsy rozwijające dyskusję wycho­dziły od środowisk robotniczych, dotkniętych pogarszającą się sy­tuacją ekonomiczną kraju. W tym czasie również Labour Party stanęła w obliczu nowych problemów, których nie uwzględniały jej dokumenty programowe z początku lat sześćdziesiątych. Najważniej­sze z nich dotyczyły ochrony środowiska naturalnego, kwestii surow­cowych i energetycznych, wynikały też z krytyki nieharmonijnego wzrostu gospodarczego oraz z nowych żądań strajkowych, opartych na hasłach „demokracji przemysłowej”. Na tym podłożu i na gruncie występującej rówmolegle krytycznej oceny „państwa dobrobytu” (weljare state) ożyła koncepcja „demokracji przemysłowej”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!