W RUCHU ZWIĄZKOWYM

Na tym tle zrodził się w ruchu związkowym nowy kierunek, który przeszedł do historii brytyjskiego ruchu robotniczego pod nazwą „nowego unionizmu”. Jego siła społeczna wywodziła się z dwóch źródeł. Pierwsze stanowili robotnicy w przeważającej więk­szości niewykwalifikowani i nisko wynagradzani. Ta grupa, dotych­czas nie zorganizowana, zaczęła się obecnie konsolidować w wielkiej i stosunkowo zwartej masie. Drugim źródłem „nowego unionizmu” były uformowane w poszczególnych działach przemysłu grupy ro­botnicze, które pod wpływem kryzysu uznały, że koncepcje pro­gramowe związków new model są nieadekwatne do sytuacji kryzy­sowej i położenia przeważającej rzeszy robotników.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!