W RAMACH SYSTEMU

Utrzymywanie w, ramach systemu informatycznego analogicznych obowiązków klientów, jak’ miało to miejsce w.-systemie .ręcznym, z ewentualną,tendencją do zmniejszania tych obowiązków  jednocześnie system nie może.; stwarzać sytuacji-niejasnych, lub wątpliwych, np. nie­dopuszczalne . jest’ wysianie do klienta rachunku za usługę , w kwocie 0 zł, z ostrzeżeniem o karze, w razie nieuiszczenia rachunku- w przepisowym terminie), kompetentne rozgraniczanie działań. (funkcji) sprzętu komputero­wego, systemu informatycznego i obsługi personalnej obu tych elementów (nie wolno np. .wyjaśniać .klientom,, że winę za ,zaistniałe błędy ponpsi komputer, gdyż błędy (powstają – głównie z, przyczyny niedostatecznej kontroli danych lub wskutek nieprawidłowego, działania programów,  są zatem zawinione przez ludzi, a nie przez urządzenie; tego, rodzaju perso­nifikacja sprzętu prowadzi do utraty zaufania klienta zarówno do insty­tucji, jak i komputerów „w ogóle”).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!