W RAMACH KONCEPCJI

W związku z tym już w 1968 r. przywódca jednego z najsilniejszych związków zawodowych, H. Scanlon, oświadczył na konferencji Labour Party w Brighton: „Jesteśmy przekonani co do dwóch spraw: że Labour Parły jest partią klasy pracującej i że to właśnie ona poprzez ogromny wysiłek poprawia standard życia narodu brytyjskiego w taki sposób, w jaki nie dałoby się tego osiągnąć pod żadnym innym kierownictwem” .Projektowane w ramach koncepcji „jakości życia” przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia sprowadzały się jedynie do poprawy stanu szkolnictwa i oświaty, szkolenia zawodowego, częściowego polepszenia opieki zdrowotnej oraz realizacji pierwszych poczynań w dziedzinie ochrony środowiska. Program społeczny za­warty w koncepcji „jakości życia” był więc — z jednej strony — próbą odpowiedzi na żądania szerokich mas pracujących, odzwier­ciedlał bowiem, przynajmniej w pewnym stopniu, postulaty przed­stawione na forum związków zawodowych w trakcie toczącej się dyskusji nad poprawą jakości życia.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!