W PRAKTYCE

Na konferencji partyjnej grupę dominującą z organizacyjno- -politycznego punktu widzenia stanowią przywódcy największych związków zawodowych. Dysponują oni pakietami głosów odpowiada­jącymi liczbie członków związku opłacających składkę na fundusz polityczny, przekazywany do dyspozycji partii. W praktyce zatem wynikach głosowania na konferencji partyjnej decyduje stanowi­sko zajmowane przez przywódców największych związków zawodo­wych. W pozostałych centralnych organach kierowniczych Labour Party przedstawiciele ruchu związkowego stanowią zdecydowaną mniej­szość. Do wyjątków należy obecnie udział przedstawicieli związków zawodowych w kierownictwie frakcji parlamentarnej Partii Pracy (Parliamentary Labour Party).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!