W ORGANIZACJACH ZWIĄZKOWYCH

Innego rodzaju więzy łączą Komunistyczną Partię Wielkiej Bryta­nii z ruchem związkowym. Mimo że brak między nimi kontaktów formalnych, to jednak liczni działacze komunistyczni uczestniczą w ruchu związkowym i odgrywają w nim znaczną rolę, zwłaszcza w ruchu shop-stewardów, a także w instancjach związkowych śred­niego szczebla. „Komuniści są wybierani (do instancji związkowych A. Z.) — pisze F. Hincker — gdyż są najlepszymi aktywistami” . Jak zauważa V. Mosler, we współpracujących z komunistami organi­zacjach związkowych jest zrzeszona bezwzględnie największa liczba klasowo uświadomionych shop-stewardów i aktywnych robotników przemysłowych, podczas gdy Labour Party, jako partia reformistycz- na, mimo niemal dwudziestokrotnie większej liczby członków, ma zgoła słabe związki z walką w przemyśle toczoną przez podstawowe masy związkowe.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!