W OKRESIE WOJNY

W okresie pierwszej wojny światowej związki zawodowe zawarły z pracodawcami rozejm, powstrzymując się od strajków i żądań pła­cowych. Po wojnie jednak, na skutek wyraźnego pogorszenia się wa­runków materialnych mas pracujących, doszło do licznych strajków, z których jeden, nieudany (chodzi o strajk generalny górników w 1926 r.), posłużył konserwatywnemu rządowi do przeforsowania w parlamencie Trade Disputes Act and Trade Union Act z 1927 r. (ustawy korygującej i związkowej). Na ich podstawie zabroniono związkom zawodowym strajków solidarnościowych, z wyjątkiem własnej gałęzi przemysłu, oraz strajków politycznych, których ce­lem byłoby wywarcie nacisku na rządu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!