W NASTĘPNYCH LATACH

W następnych latach przedmiot kontrowersji między związkami zawodowymi a państwem stanowiło prawo strajkowe. Zostało ono podważone przez precedensowe orzeczenia sądowe, na mocy których związki zawodowe oraz uczestnicy strajków mogli być pociągani do cywilnoprawnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie strajkowania5. Korzystne dla pracodawców wyroki sądowe zostały pozbawione mocy prawnej dopiero w 1906 r. z chwilą wejścia w ży­cie Trade Disputes Act (ustawy korygującej), którą liberalny rząd zrewanżował się związkom za udzielone poparcie w wyborach parla­mentarnych. Ustawa zniosła odpowiedzialność związków zawodo­wych za nakłanianie do naruszenia umowy o pracę i organizację strajków, ponadto chroniła ich uczestników przed odpowiedzialno­ścią cywilnoprawną.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!