W MIARĘ SKUTECZNOŚCI

Do w miarę skutecznych środków realizacji zało­żonego celu należy zaliczyć wszelkie inicjatywy, zarówno o charakterze ściśle dydaktycznym, jak i te z pogranicza kształcenia i .badań naukowych, a więc np. duże, centralne i resortowe programy naukowo-badawcze czy krajowe i zagraniczne staże, naukowe i przemysłowe. Za specyfikę oma­wianego etapu, uznajemy „zielone światło” .dla zastosowań informatyki „w gospodarce i związaną z tym intensyfikację tempa i.zakresu kształce­nia profesjonalnego na wyższym poziomie, specjalizacji. Jednocześnie obserwowany postęp w technice i technologii, mikroprocesorowej oraz związany z nim rozwój sprzętu i oprogramowania, zwłaszcza mikrokom­puterowego, stanowią pierwszy zwiastun nadejścia nowego etapu — .edukacji informatycznej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!