W KONTROWERSYJNYCH WARUNKACH

W nie mniej trudnych kontrowersyjnych warunkach przebiegał kolejny 118 kongres brytyjskich związków zawodowych w Brighton w 1986 r. Jeszcze przed jego rozpoczęciem doszło do wewnątrzzwiąz­kowego sporu między Związkiem Zawodowym Drukarzy (NCA) a Związkiem Elektryków, Elektroników, Pracowników Telekonunikacji i Łączności (EETPU). Przyczyną sporu było podjęcie pracy przez członków tego ostatniego związku w zmodernizowanych dru­karniach elektronicznych koncernu Murdocha, który uprzednio zwol­nił z pracy ok. 5500 drukarzy. Zwolnienie nie budziło wprawdzie zastrzeżeń w świetle obowiązującego ustawodawstwa pracy i związ­kowego, zostało jednak potraktowane przez Związek Zawodowy Dru­karzy jako niebezpieczny precedens, w następstwie czego podjęli oni bojkot nowej elektronicznej drukarni w Wapping. Do bojkotu nie zastosowali się elektronicy z EETPU.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!