W KLIMACIE OŻYWIENIA

W klimacie rewolucyjnego oży­wienia ugrupowania lewicowe w brytyjskim ruchu robotniczym uformowały Wspólny Komitet Tymczasowy. Przygotował on kon­stytucyjny pierwszy zjazd brytyjskich komunistów, na którym w dniach 31 lipca — 1 sierpnia 1920 r. powołano do życia Komuni­styczną Partię Wielkiej Brytanii, KPWB (Communist Party of Great Britain).To wszystko zdynamizowało ruch związkowy. Liczba członków w związkach afiliowanych przez TUC wzrosła z 2,25 min w 1914 r. do 4,5 min w 1918 r., a w roku 1920 wynosiła już ponad 6,5 mim Ogólna liczba związkowców, z uwzględnieniem związków nie zrze­szonych w TUC, sięgała w tym czasie 8 min21. W ruchu związko­wym zaznaczyła się wyraźna tendencja do zjednoczenia i reorgani­zacji. Zmiany w strukturze przemysłu, a zatem i w charakterze problemów społecznych, wymagały nowych form organizacyjnych ruchu związkowego, odpowiadających potrzebom w nowoczesnym przemyśle.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!