W DYSKUSJI PRASOWEJ

W dy­skusji prasowej wysunięto też argument, że upoważniająca do gro­madzenia funduszy politycznych ustawa z 1913 r. (Trade Union Act, 1913) nie określa wyraźnie, że świadczenia przeznaczone są wyłącznie dla Labour Party, a nie również dla innych partii politycznych .Konserwatyści odstąpili od retoryki mówiącej o złamaniu potęgi związków zawodowych. Centralnym hasłem obecnej polityki ograni­czenia roli związków zawodowych w życiu publicznym kraju jest wezwanie do „demokratyzacji ruchu związkowego”: „W życiowym interesie nas wszystkich leży zagwarantowanie, że władza ta będzie używana demokratycznie i odpowiedzialnie” — czytamy w ostatnim programie wyborczym Partii Konserwatywnej . Zmiana retoryki, podobnie jak usankcjonowanie prawne polityki konserwatystów wo­bec związków zawodowych nie mogą zmienić oceny, iż jest to kie­runek obliczony na osłabienie zwartości, dynamiki i skuteczności akcji związkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!