W DEMOKRATYZACJI

W demokratyzacji gospodarki upatrywano me­todę objęcia kontrolą społeczną gospodarczego systemu kapitalizmu. Ten aspekt „demokracji przemysłowej” nabrał szczególnego znacze­nia w ostatnich latach, gdy skutki wzmożonej koncentracji kapitału odbiły się niekorzystnie na warunkach pracy i płac załóg w przed­siębiorstwach produkcyjnych. To zdopingowało Kongres Związków Zawodowych do aktywniejszej działalności na rzecz demokratyzacji gospodarki, zwłaszcza że — jak samokrytycznie przyznają przedsta­wiciele kierownictwa ruchu związkowego — dotychczas nie wypraco­wano skutecznego systemu obrony pracowników przed ujemnymi konsekwencjami koncentracji kapitału .Drugi cel, któremu miała służyć „demokracja przemysłowa” jest odbiciem tendencji do rozszerzenia tradycyjnej działalności związko­wej na sferę szeroko pojętych problemów społeczno-gospodarczych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!