UŻYCIE REKURSJI

Pytanie, to nie da się dopasować do pierwszego zdania definicji, gdyż pierwszym elementem listy, jest 1, a nie 2. Da się natomiast dopasować do nagłówka zdania drugiego, z następującym rezultatem: x = 2 z = i Y = [2 3] To oczywiście nie jest odpowiedź na nasze pytanie, a tylko ilustracja tego, jakie wartości przyjmują zmienne ze zdania drugiego w wyniku dopasowania z pytaniem. Widzimy, że nasz problem stwierdzenia czy 2 jest elementem [1 2 3] został sprowadzony do problemu stwierdzenia, czy Z jest elementem [2 3], przez rekursyjne użycie relacji „element”. Użycie rekursji prowadzi do bardzo zwięzłych i przejrzystych progra­mów. Nasza relacja „element” została zdefiniowana w zaledwie dwóch zdaniach, a dzięki zmiennym stosuje się do dowolnych par argumentów. Wiele złożonych na pozór problemów można zdefiniować za pomocą dwóch, trzech zdań w definicji rekursyjnej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!