UTWORZONA PARTIA

Utworzona w 1905 r. Partia Socjalistyczna — Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej (Parti Socialiste — Section Franęaise de 1‘Internationale Ouvriere, PS-SFIO) zaakceptowała niezależność związków zawodowych i zaaprobowała Kartą z Amiens. Przed pier­wszą wojną światową CGT zaczęła odchodzić od anarchosyndykalizmu; większość członków Biura Konfederalnego, z sekretarzem ge­neralnym L. Jouhaux, pod pozorem wypełniania przez związki „zadań bieżących” wobec swoich członków, przeszła na pozycje zbliżone do Syndykat termin używany we Francji i niektórych innych krajach na określenie związku zawodowego. W momencie powstania CGT skupiała około 100 tys. członków, w 1906 r. ich liczba wzrosła do 200 tys., a w 1912 r. — do 680 tys. Zwiększała się też liczba organizacji związkowych. Tak na przykład w 1900 r. istniały: 1403 związki zawodowe, 30 federacji, 86 giełd pra­cy; w 1910 r. odpowiednio: 3012 związków, 76 federacji, 143 giełdy pracy. W przededniu wojny CGT zrzeszała około 10 proc. ogółu ro­botników. Najliczniejsze były federacje górników, kolejarzy, drukarzy.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!