UPADEK CZARTYZMU

Ruch czartystów nie osiągnął swych celów. Stłumiony represjami policyjnymi i ustawodawstwem wyjątkowym, załamał się po 1848 r. Robotnicy, zniechęceni niepowodzeniami walki politycznej, przesu­nęli swoje zainteresowania na walkę o doraźne interesy bytowe i potrzeby ekonomiczne. Nastąpiły te długie lata, o których F. Engels napisał, iż „polityczna działalność klasy robotniczej została zepchnięta na dalszy plan” .Upadek czartyzmu zbiegł się z narodzinami i rozwojem w brytyj­skim ruchu robotniczym „nowego modelu” (new pnodel) związków zawodowych. Nowy typ organizacji związkowych krańcowo odbiegał zarówno od istniejących dotychczas niewielkich klubów zawodo­wych, jak i od dużych, lecz efemerycznych związków fabrycznych w przemyśle.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!